strona głównaEdward Jurgens (1824-1863) Urodził się w Płocku, był synem majstra ciesielskiego. Po ukończeniu studiów w Dorpacie zamieszkał w Warszawie, gdzie został ideowym przywódcą młodej inteligencji i mieszczaństwa. Przed wybuchem Powstania Styczniowego stanął na czele ugrupowania millenerów i jako zwolennik pracy organicznej i członek dyrekcji Obozu Białych był przeciwnikiem konspiracji.

           

Po wybuchu powstania zażądał wsparcia czynu zbrojnego. Aresztowany i uwięziony w Cytadeli, gdzie wkrótce zmarł. Na kamieniu nagrobnym widnieje napis „Zdrową myślą służył ojczyźnie”. Spoczywa w alei 58 nr 13.