strona główna


Michał Groell  urodził się 11 grudnia 1722 roku w Norymberdze. Był znanym księgarzem, nakładcą i drukarzem warszawskim.  Michael Gröll w 1750 r. zamieszkał w Dreźnie. Od roku 1756 zaczął prowadzić własną księgarnię. Do Warszawy przeniósł się w 1759 r. za namową króla Augusta III Sasa. Dziewięć lat później przeniósł swoją księgarnię z Drezna do Warszawy, która działała tu pod nazwą Narodowej. Zorganizował pierwszą w mieście czytelnię i wypożyczalnię książek. Był wydawcą pism I. Krasickiego i J. U. Niemcewicza, w jego oficynie ukazał się pierwszy tekst Konstytucji 3 Maja. Podczas insurekcji kościuszkowskiej drukował odezwy patriotyczne.
Michael Gröll angażował się w życie parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie. W latach 1778-1782 piastował   stanowisko Prezesa Kolegium Kościelnego. Zmarł 2 września 1798 r. w Warszawie. 
W tym samym miejscu pochowany jest Karol Groell, syn Michała - malarz, rytownik, chemik. Wykształcony w Anglii, gdzie opracował metodę malowania porcelany specjalną farbą, po powrocie do Warszawy zajmował się m. in. udoskonalaniem instrumentów muzycznych. Członek Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk.
Spoczywają w alei 2 nr 0.


                   

  Na marmurowej tablicy znajduje się inskrypcja:
             GRÓB MICHAŁA GROELLA TYPOGRAFA
            +15 WRZEŚNIA 1798 R. I JEGO RODZINY
             D. 24 LIPCA 1857 R. UMARŁ KAROL GROELL
             ARTYSTA MALARZ I RYTOWNIK CZŁONEK TOWARZYSTWA
             WARSZAWSKIEGO PRZYJACIÓŁ NAUK ŻYŁ LAT 87.
             HENRYKA Z GROELLÓW SCHENERMARK
             UMARŁA DNIA 30 KWIETNIA 1859 R. ŻYŁA LAT 85
             PAMIĄTKĘ TĘ MATCE I WUJCIOWI I DZIECIOM JAKIE ŻYŁY - CÓRKA