strona główna


Jan Eckelt ur. 1810 roku w Warszawie,  syn  właściciela fabryki powozów przy ul. Leszno. Jego szkolnym kolegą w Liceum Warszawskim był Fryderyk Chopin. Podczas powstania listopadowego służył jako podoficer w artylerii pieszej. W 1831 r. został ciężko ranny. Sześć miesięcy później, po upadku powstania listopadowego, zmarł w Warszawie w dniu 1 stycznia 1832 roku.
 
   

Nagrobek Jana Eckelta  ozdobiony jest wyrzeźbionym w kamieniu wieńcem dębowym, z którego wyłania się rzymski miecz,  co wyraża hołd najbliższych dla jego ofiary z życia oraz płonąca pochodnia skierowana w dół, symbolizująca  jego  przedwcześnie zgasłe,  młode życie. Spoczywa w alei 4 nr 24.