strona główna

  Juliusz Bursche.

Urodzony 19 września 1862 roku w Kaliszu biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Ukończył gimnazjum w Warszawie, a studia teologiczne na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Dorpacie. Podczas studiów został przyjęty do korporacji akademickiej ,,Konwent Polonia”, w której działał i wspierał aktywnie przez całe życie. Ordynowany był mając 22 lata, odbył krótki wikariat w warszawskiej parafii św. Trójcy, a w roku 1885 został wybrany na pastora parafii w Wiskitkach koło Żyrardowa. W tym samym roku poślubił Amalię Helenę z domu Krusche, z którą miał pięcioro dzieci. Od 1895 do 1904 był radcą Konsystorza, w roku 1904 car Mikołaj II mianował go superintendentem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim. W roku 1915 został zesłany w głąb Rosji do Orenburga. Po dwuletniej tułaczce udało mu się przedostać do Sztokholmu, skąd w 1918 roku powrócił do Warszawy na stanowisko głowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W tym samym roku wszedł w skład Rady Stanu Królestwa Polskiego. W 1928 objął stanowisko prezesa Rady Kościołów Ewangelickich w Polsce, a w 1930 Uniwersytet Warszawski nadał mu tytuł doktora honoris causa.
Jako biskup utrzymywał ożywione stosunki z wieloma czołowymi przedstawicielami ówczesnych rządów RP. Był inicjatorem uchwalonej w 1936 ustawy o stosunku swojego Kościoła do Państwa Polskiego. W tym samym roku we wrześniu wydał manifest do ludności ewangelickiej w Polsce, potępiający nazizm i ideologie hitlerowską. Ksiądz Bursche był również założycielem i wydawcą pism: „Zwiastun Ewangeliczny” oraz „Gazeta Mazurska”.

     

W 1939 został aresztowany przez Gestapo, uznany za jednego z głównych wrogów III Rzeszy. Po przesłuchaniach został umieszczony w obozie w Sachsenhausen, pomimo tortur nie wyparł się swej polskości odrzucając niemieckie propozycje. Zmarł z powodu wycieńczenia prawdopodobnie 20 lutego 1942 roku w szpitalu więziennym Moabit.
Juliusz Bursche pochodził z rodziny o niemieckich korzeniach, jednak całym swoim życiem i pracą stworzył wzór Polaka-ewangelika, wspierającego polską rację stanu. Imieniem księdza biskupa Juliusza Burschego nazwano w 1983 aleję, biegnącą wzdłuż Wisły, obok willi „Zacisze” wybudowanej dla jego rodziny w 1903 roku. Z inicjatywy obecnych właścicieli willi w narożniku ogrodu w roku 1985 została odsłonięta tablica poświęcona pamięci biskupa Burschego. W Warszawie jego imię nosi uliczka na zapleczu Galerii Zachęta prowadząca od ulicy Królewskiej do Kościoła św.Trójcy. Również w Kaliszu, mieście jego urodzenia, jedna z ulic została nazwana imieniem Juliusza Bursche.

źródło: pl.wikipedia.org, http://trojca.waw.pl

70. rocznica śmierci bp. Juliusza Bursche