Napis na płycie znajdującej się na starym
murze cmentarza:DNIA 7 WRZEŚNIA 1831 ROKU

ZA TYM MUREM
WOJSKA POLSKIE
W SKŁADZIE 2 BATALIONÓW
1 PUŁKU STRZELCÓW PIESZYCH
POD DOWÓDZTWEM PUŁKOWNIKA
FRANCISZKA BOBIŃSKIEGO
PO ZDOBYCIU PRZEZ WOJSKA ROSYJSKIE
WOLI WSTRZYMAŁY W CIĄGU
10 GODZIN NAPÓR NA WARSZAWĘ
WOJSK ROSYJSKICH

We wrześniu 1831 roku, w ostatnich tygodniach Powstania Listopadowego, wojska powstańcze w murze cmentarnym wybiły strzelnice, w pobliżu
zbudowano
umocnienia ziemne i magazyn pocisków artyleryjskich. Po zajęciu przez Rosjan reduty Ordona i Sowińskiego w dniu 7 września 
cmentarz stał się terenem zaciekłych bojów. Bohaterom tamtych walk poświęcona jest płyta na starym murze cmentarza.