Edmund Scholl, zm. 1931 r., aleja 21, grĂ³b 8, 7,5 x 9,5 cm
sygnatura nieczytelna