Janina Schmidt, zm. 1927 r., aleja 9, grób 87, 10,5 x 16,5 cm
sygnatura : J. Kołakowski Warszawa Młynarska 34.