Edmund Aleksander Pross, zm. 1920 r., maturzysta, ochotnik kanonier 18. Pułku Artylerii Ciężkiej
zginął pod Modlinem w wojnie polsko-­bolszewickiej, aleja 34, grób 58, 10 x 12 cm
sygnatura: S. Weber Warszawa. Królewska 9.