Lidia Felicja Pross, zm. 1920 r., aleja 34, grĂ³b 58