Lidia Felicja Pross, zm. 1920 r., aleja 34, grób 58, 10 x 12 cm
sygnatura: S. Weber Warszawa Królewska 9