Albert Glaeser, zm. 1902 r., aleja 13, grób 15, 14 x 17 cm
sygnatura: S. Weber. Warszawa, Erywańska No 16.