Katarzyna z Peltzerów Gimpel, zm. 1927 r., aleja 9, grób 118, 12 x 15 cm
sygnatura: Art. Fot. J. Kołakowski Warszawa, Młynarska 34.