Walerian Breymeyer, zm. 1909 r., właściciel fabryki kufrów, waliz i toreb
aleja 4 grób 22, 20 x 24 cm, sygnatura: S. Weber Warszawa, Erywańska 16