Gustaw Besler, zm. 1928 r., aleja 48, grób 32, 11 x 16 cm
sygnatura: J. Kołakowski Warszawa Młynarska. 34.