strona główna

2  3  4

Porcelanowe zdjęcia nagrobkowe

opatrzone sygnaturą zakładu fotograficznego