Kotwice pamięci

Jerzy Waldorff, twórca Społecznego Komitetu Ochrony Starych Powązek, o polskich nekropoliach mawiał, iż są one "kotwicami pamięci":
Groby polskie to są kotwice narodu, utwierdzają nas w przekonaniu, że mamy prawo do niepodległości, mamy prawo
być jednym z pierwszych narodów Europy.
Walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby”


"Kotwice Pamięci" to projekt edukacyjny poświęcony zabytkowemu
Cmentarzowi Ewangelicko – Augsburskiemu znajdującemu się na Woli przy ulicy Młynarskiej
realizowany od września 2010 roku przez uczniów Gimnazjum 47 przy ul. Grenady 16

Wyjątkowość warszawskiej Woli jako dzielnicy polega między innymi na tym, że właśnie tu, oprócz katolickich, znajdują się
unikalne cmentarze związane z różnymi grupami etnicznymi i wyznaniowymi: ewangelickie (luterański i kalwiński),
prawosławny, żydowski, muzułmański, mariawicki, karaimski.


Co zamierzamy zrobić?

- podjąć opiekę nad grobami, które nie mają już żyjących opiekunów, a ze względu na swoją wartość i zasługi pochowanych w nich osób godne są utrzymywania w należytym stanie
- przygotować wystawę fotograficzną poświęconą tej pięknej, zabytkowej nekropolii, jej
bezcennym pomnikom o wielkiej wartości
artystycznej i historycznej
- poznać historię cmentarza i związanych z nim wydarzeń
- poznać i zaprezentować tradycje, kulturę, obrzędowość wspólnot religijnych i etnicznych związanych z Wolą
- przedstawić
wybitnych przemysłowców, działaczy społecznych, filantropów, uczonych związanych z Wolą, którzy tutaj spoczęli

Warszawa, wrzesień 2010
opiekun projektu: Lucjan Wojtowicz